2 years ago

lam sao de co bang cap 3

xin viec lam co bang cap 3 yêu cầu luận thành các luận điểm; bộc lộ sự cảm nhận sâu sắc và áp dụng tốt các thao tác lập luận; phối hợp chặt chẽ lí lẽ và chứng dẫn. read more...2 years ago

viec lam cho bang cap 3

lam bang cap 3 tai dong nai học trò lúng túng không biết chọn là câu ghép hay câu đơn. Ban xây dựng CT xin được làm rõ như sau:Theo định hướng bảo đảm tính hợp nhất giữa tích hợp và phân hoá trong read more...